alert attention business-partner calculator cc check close contact conversion-tool couple download envelope file information leaf map-location min money obu pc people person phone picture plus press questionmark satellic satellite search servicepoint truck www

Uw OBU moet in Goede Staat, Onbeschadigd en Volledig teruggegeven worden, dat wil zeggen met de batterij, de voedingskabel en de 4 zuignappen om de volledige terugbetaling van de OBU Waarborg te krijgen. Al de bovengenoemde componenten van de OBU moeten in één pakket worden teruggestuurd. Dit betekent dat we geen OBU-componenten accepteren die apart worden verzonden.

In overeenstemming met de Satellic Algemene voorwaarden en met de Satellic OBU Waarborg Policy, beslist Satellic, op onafhankelijk wijze, omtrent de terugbetaling van de OBU Waarborg en deze beslissing, die via e-mail zal gecommuniceerd worden op het e-mailadres dat u aan Satellic heeft meegedeeld, is bindend en zal niet kunnen betwist worden. Indien Satellic oordeelt dat u recht heeft op een terugbetaling van de OBU Waarborg en als een geldig bankrekeningnummer (IBAN en BIC) aan het Service Point of op de Road User Portal werd ingevoerd, wordt uw OBU waarborg terugbetaald binnen de 30 dagen na ontvangst van de teruggestuurde OBU.

Hoe moet uw OBU eruitzien als u hem terugbrengt aan een servicepunt? (foto hieronder)

-OBU wordt in goede staat en onbeschadigd terugbezorgd,
- Batterij terugbezorgd (en binnenin de OBU geplaatst),
- de 4 zuignappen worden terugbezorgd (en op de OBU geplaatst),
- de originele voedingskabel wordt terugbezorgd (en rond de OBU gewikkeld),
- de rode hoofdzegel (in de hoek rechtsonder aan de achterkant van de OBU) is niet verbroken of verwijderd (zie tweede foto),
- de rode zegel van het batterijcompartiment (in het midden van de OBU aan achterzijde) is niet verbroken of verwijderd (behalve in het geval van een permanente installatie )

Gelieve de OBU NIET in de plastic blisterverpakking te steken!

OBU in goede staat

Opgelet!
U kunt uw OBU hetzij via de Road User Portal, hetzij via een Service Punt teruggeven.

- Als u uw OBU via een Service Punt wilt inleveren, raden wij u aan om onze "Service punt handleiding" te lezen. Uw waarborg zal teruggestort worden nadat de OBU (met batterij, kabel en zuignappen) in goede staat ontvangen werd en indien een geldig bankrekeningnummer (IBAN en BIC) opgegeven werd aan het Service punt of in de RUP. Uw OBU wordt automatisch gedeactiveerd wanneer hij wordt ingeleverd aan een Service Punt.

- Als u uw OBU via de Road User Portal wilt inleveren, moet u eerst op de Road User Portal inloggen en het inleverproces volgen. Aan het einde van dit proces kunt u kiezen of u uw OBU wilt inleveren via uw lokaal postkantoor (zie "Checklist voor een goede verpakking" in de "Wat heeft u nodig? sectie) of via de OBU ophaaldienst. Gelieve te noteren dat het inleveradres beschikbaar is op de Road User Portal. Wij raden u aan om onze RUP Handleiding "On Board Unit teruggeven" te lezen voor nadere informatie.

PERMANENTE INSTALLATIE

Als u koos voor een permanente installatie, mag u de verzegeling van het batterijcompartiment verbreken voor het vervangen van de externe stroomkabel of het verwijderen van de herlaadbare batterij (zie foto hieronder).
U mag de herlaadbare batterij enkel verwijderen indien u hiertoe wettelijk verplicht wordt omwille van veiligheidsredenen (ADR/ATEX transport).

 Verbroken verzegeling batterijcompartiment

OBU OMRUILEN

In het geval van omruiling van een On Board Unit voor een andere, bestelt u een nieuwe OBU tegen een waarborg van 135 euro en volgt u het teruggave proces dat aan de Service Punt of in de "Service Punt Handleiding" beschreven is. Uw waarborg zal teruggestort worden binnen de 30 dagen nadat de OBU (met kabel en batterij en zuignappen) in goede staat ontvangen werd en indien een geldig bankrekeningnummer (IBAN en BIC) opgegeven werd in de RUP of aan het Service punt.