alert attention business-partner calculator cc check close contact conversion-tool couple download envelope file information leaf map-location min money obu pc people person phone picture plus press questionmark satellic satellite search servicepoint truck www

Om uw gegevens te beheren, moet u inloggen op de Road User Portal. Onder de tab ‘Mijn Facturen’, vindt u een overzicht van uw facturen. U hebt de optie om deze te downloaden als PDF of CSV.

Dit betekent dat u verschillende facturatiedocumenten ontvangt:

Als u de tol via een pre-paid betaalwijze, of via post-paid met kredietkaart betaalt, krijgt u PER VOERTUIG:

  • Een afrekening van het Vlaamse gewest
  • Een afrekening van het Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • Een factuur van het Waalse gewest (Sofico)
  • Een overzichtsdocument per voertuig, met een overzicht van de twee afrekeningen en van de factuur, dat het totaalbedrag weergeeft dat u per voertuig moet betalen.
  • Een detaildblad (onderdelenblad) per voertuig: het is een lijst van routes met tijdsstempels en routes afgelegd per dag. Het is een optioneel document: u krijgt het automatisch, maar u kunt ervoor kiezen om dit document niet meer te ontvangen en een opt out doen op de Road User Portal.
U kunt tevens dit document krijgen:

Als u de tol via een post-paid betaalwijze met tankkaart, via een Business Partner of via domiciliëring betaalt, ontvangt u PER REGIO en PER BETAALMIDDEL:

  • Een vlootfactuur/ afrekening vloot (Zie onze FAQ: "Wat is de vlootfactuur/afrekening vloot?"), een document dat, per regio en per betaalmiddel, het totale bedrag weergeeft dat voor uw wagenpark verschuldigd is.
  • In de bijlage aan de vlootfactuur/afrekening vloot, zult u de details per voertuig-OBU combinatie vinden, inclusief het detaildblad (gedetailleerde ritoverzicht) per regio. U kunt ook het complete detailblad per voertuig, voor de 3 gewesten tesamen, op de Road User Portal downloaden indien u hiervoor geen opt-out heeft gedaan voor deze optie.

    U kunt tevens dit document krijgen:
  • Een vlootoverzicht (Gezamenlijke Betalingsopdracht) met het totale bedrag aangerekend per voertuig van uw bedrijf. Om dit optioneel document te ontvangen, moet u een opt-in doen op de Road User Portal. Dit is GEEN officiëel document daarentegen.

De facturatie gebeurt elke twee weken en de facturatiedocumenten kunnen op elk moment geconsulteerd en gedownload worden op de Road User Portal onder "Mijn Facturen".
Koos u voor pre-paid, dat wordt het verschuldigde bedrag permanent afgetrokken van uw pre-paid saldo. 
Ingeval van post-paid, wordt het te betalen bedrag in rekening gebracht via uw kredietkaart of tankkaart volgens de afrekeningscyclus van uw kaartuitgever. Als u via domiciliëring of via een business partner betaalt, kan uw contactpersoon u meer informatie hierover geven.