alert attention business-partner calculator cc check close contact conversion-tool couple download envelope file information leaf map-location min money obu pc people person phone picture plus press questionmark satellic satellite search servicepoint truck www

Deze documenten geven u, per land van oorspong van het voertuig, een verklaring en illustratie van welke waarden u dient te registeren en waar u deze waarden op uw voertuigpapieren kan terugvinden. Wij adviseren u om deze documenten te consulteren voordat u het registratieproces aanvat.

Als het voor u relevante land van oorsprong zich niet in deze lijst bevindt, kan u Customer Support contacteren.