alert attention business-partner calculator cc check close contact conversion-tool couple download envelope file information leaf map-location min money obu pc people person phone picture plus press questionmark satellic satellite search servicepoint truck www

Hoe werkt de On Board Unit?

Door de OBU aan de voorruit te bevestigen en hem aan te zetten, wordt automatisch de geografische lengte en breedte van de positie van uw voertuig gedetecteerd met behulp van satellieten. De gegevens worden gematcht met een digitale kaart die in de OBU is opgeslagen. Zo wordt elke reis op Belgische wegen op de OBU geregistreerd.

Deze gegevens definiëren de exact gereden routes zodat de te betalen tol berekend kan worden. De OBU werkt autonoom zolang het lichtje op groen staat en er geen foutmelding op het scherm verschijnt. De OBU moet aangezet worden voor u België binnenrijdt en telkens u op Belgische wegen rijdt.

Waar kunt u een OBU verkrijgen?

U kunt uw OBU aanvragen via de Road User Portal of via een Service Punt door een waarborg te betalen van 135 euro per OBU. Meerdere OBU’s bestellen in één transactie is enkel mogelijk via de Road User Portal.

Wat is een werkende OBU?

U kunt enkel een Satellic OBU gebruiken die besteld werd via de Road User Portal of verkregen werd via een Service Punt. De OBU moet correct gekoppeld worden aan het voertuig, wat betekent dat de gegevens die u registreert over de maximum toegelaten massa en de emissieklasse correct moeten zijn en ondersteund moeten worden door de boorddocumenten die u opgaf.

De OBU moet aanstaan telkens u op het Belgische wegennet rijdt, zelf als u op een weg rijdt waarop geen tol geheven wordt. De OBU moet een constant groen lichtje vertonen terwijl u rijdt.

Installatie

De On Board Unit wordt geleverd met een korte handleiding. U kunt de OBU makkelijk installeren met de bijgeleverde zuignappen. U hebt geen tools nodig. Zorg ervoor dat uw voorruit droog, proper, vet- en olievrij is en dat de OBU uw zicht niet hindert. Denk eraan dat de OBU horizontaal bevestigd moet worden. Om de OBU aan te zetten, moet u enkel de stroomkabel inpluggen in uw sigarettenaansteker. We raden u aan om de OBU continu ingeplugd te laten.

Een knipperende display en een continue pieptoon zullen u eraan herinneren dat u uw OBU moet inschakelen door de knop AAN (V) in te drukken bij het begin van elke rit. De functie zal enkel zichtbaar zijn op OBU's die niet met een driedraadsaansluiting vast geïnstalleerd werden.

Permanente installatie

Het is ook mogelijk om uw On Board Unit permanent te bevestigen aan de stroomvoorziening van uw voertuig via een vaste kabel. De bijkomende kost voor een permanente installatie wordt gedragen door de eigenaar van het voertuig.  De volgende organisaties hebben een netwerk van professionele installateurs die voor de installatie kunnen zorgen:

VDO - een handelsmerk van de Continental Corporation

Phelect

Klik hier voor een overzicht van VDO en Phelect werkplaatsen. 

De OBU inleveren

De teruggave van uw OBU kan gebeuren per post (naar Arvato Services Healthcare Benelux, Maalbeekweg 57, 1930 Zaventem België). Log eenvoudigweg in op de Road User Portal en volg het proces. Het teruggaveadres staat opgegeven in de Road User Portal. Teruggave via een Service Point is ook mogelijk.
Uw OBU moet in Goede Staat, Onbeschadigd en Volledig teruggegeven worden, dat wil zeggen met de batterij, de voedingskabel en de 4 zuignappen om de volledige terugbetaling van de OBU Waarborg te krijgen.

In overeenstemming met de Satellic Algemene voorwaarden en met de Satellic OBU Waarborg Policy, beslist Satellic, op onafhankelijk wijze, omtrent de terugbetaling van de OBU Waarborg en deze beslissing, die via e-mail zal gecommuniceerd worden op het e-mailadres dat u aan Satellic heeft meegedeeld, is bindend en zal niet kunnen betwist worden. Indien Satellic oordeelt dat u recht heeft op een terugbetaling van de OBU Waarborg en als een geldig bankrekeningnummer (IBAN en BIC) aan het Service Point of op de Road User Portal werd ingevoerd, wordt uw OBU waarborg terugbetaald binnen de 30 dagen na ontvangst van de teruggestuurde OBU.

BELANGRIJK! Gelieve te controleren of u uw bankgegevens hebt ingevuld. Zonder geldige bankgegevens kunnen we de waarborg niet terugstorten.

U mag de verzegeling van het batterijcompartiment onder geen enkele voorwaarde verbreken, tenzij als u koos voor een permanente installatie (voor het vervangen van de externe stroomkabel en het verwijderen van de herlaadbare batterij is het toegelaten).
U mag de herlaadbare batterij enkel verwijderen indien u hiertoe wettelijk verplicht wordt omwille van veiligheidsredenen (ADR/ATEX transport).

U vindt meer informatie in de handleiding Teruggave van een OBU.

Privacy

Alle gegevens die getransfereerd worden, zijn versleuteld. Dit verzekert de privacy van de gebruiker op elk moment. U kunt altijd zien hoeveel kilometers u of uw bestuurders gereden hebben, maar niet op welke wegen ze precies gereden hebben. Niettemin kunt u sinds juli 2016 kiezen voor routevisualisatie in de Road User Portal: u geeft Satellic dan toestemming om de volledige route te monitoren. Deze gegevens zijn uw eigendom en u kunt ze raadplegen via de Road User Portal. Deze routevisualisatie is een gratis dienstverlening.