alert attention business-partner calculator cc check close contact conversion-tool couple download envelope file information leaf map-location min money obu pc people person phone picture plus press questionmark satellic satellite search servicepoint truck www

Er zijn voertuigen die vrijgesteld zijn van tol en er zijn voertuigen die buiten het toepassingsgebied van de kilometerheffing vallen. Download voor precieze informatie de 'Verduidelijkende tabel met voorbeelden van voertuigen die al dan niet aan de kilometerheffing onderworpen zijn' op de Viapass-website.

De volgende voertuigen zijn vrijgesteld van de tol:

  • Voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor en door defensie, bescherming burgerbevolking, brandweer en politie en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn;

  • Voertuigen die speciaal en uitsluitend voor medische doeleinden zijn uitgerust en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn;

  • Voertuigen die de aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig, die slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg in België en die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.

Volgende voertuigen vallen niet onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing:

Bepaalde werktuig-voertuigen in die mate dat ze geen goederen vervoeren zoals mobiele kranen, verreikers /hoogtewerkers, graafmachines, bulldozers, betonpompen zonder mixer en dumpers.

  • Voertuigen met een proefrittenplaat van het type ZZ, die gebruikt worden volgens de voorwaarden van het KB van 8 januari 1996 op de reglementering van de inschrijving van commerciële nummerplaten voor motorvoertuigen en aanhangwagens.
  • Oldtimer voertuigen met een O-nummerplaat die slechts gebruikt worden volgens de voorwaarden van artikel 2, 7° van het KB van 15 maart 1968 betreffende de technische voorwaarden van voertuigen.
  • Opleidingsvoertuigen in zoverre zij voldoen aan volgende voorwaarden: zij hebben dubbele besturing in de cabine, zij vervoeren geen goederen (tenzij voor scholingsdoeleinden, zoals bv betonblokken), zij zijn extern herkenbaar met de benaming “rijschool” op de cabine, zij zijn ingeschreven op naam van een rijschool of een sociaal fonds voor Transport en Logistiek

Procedure om een vrijstelling aan te vragen: 

De eigenaars van een voertuig dat in één van bovenstaande vrijstellingscategorieën valt, verwijzen wij graag door naar de website van Viapass